Priroda

Orao | Vuk | Magarac

Orao

Orlovi su skup nekoliko rodova ptica iz porodice jastrebova. 
Uglavnom žive u Euroaziji i Africi (oko 60 vrsta),
dok tek 2 vrste naseljavaju sjevernu Ameriku 
(Bjeloglavi orao i Suri orao) i 9 vrsta srednju i južnu Ameriku.
Više...


Vuk

 Vuk, (Canis lupus) је sisar iz porodice Canidae. 
Vuk ima zajedničko porijeklo sa domaćim psom (Canis familiaris),
a prema većini eksperata on je praotac svih danas postojećih pasa. 
Sivi vuk je nekada naseljavao velike dijelove Sjeverne Amerike,Evrope, 
Azije i Bliskog Istoka, dok je danas, zbog masovnog izlova i uništenja staništa,
prisutan na samo nekim navedenim područjima i to u puno manjem broju..
Više... 


Magarac

Domaći magarci (Equus asinus f. asinus, Equus asinus asinus),
su domaće životinje rasprostranjene cijelim svijetom. 
Njihov izvorni oblik je afrički magarac (Equus asinus),
dok azijski magarac, (Equus hemionus), nije nikad domesticiran.
Više...