Petlje

  1. Petlja s prethodnom provjerom uvjeta - while
  2. Petlja s naknadnom provjerom uvjeta - do..while
  3. Petlja s točno određenim brojem ponavljanja - for

while

dok je uvjet činiti naredbe
Primjer
n:=256; dok je n>0 činiti { izlaz(n mod 10); n:=n div 10; }
NAPOMENA: U C-u program pokrećemo tipkom F11