0
1
2
3
4
5
x=12
1100
zbroj prirodnih brojeva dok je zbroj manji od 100: 105