DANAS JE LIJEP DAN.
danas je lijep dan.
ima tocke
Danas
je
lijep
dan.
ima 4 rijeci