Ako je imaš, želiš je dijeliti.Ako je podijeliš, više je nemaš.Što je to?